En produksjonsbedrift hadde i utgangspunktet små forventninger. Under prosjektets gang økte forventningene.

Bedriften hadde levert egen søknad på et prosjekt, men hadde fått en del kommentarer og spørsmål fra Innovasjon Norge som behandlet denne.

Best Management ble engasjert for å se på dette, og vi reiste til kunden på nordvest-landet. Etter vår gjennomgang, mente vi at prosjektet var godt men at søknaden måtte omskrives og andre aktiviteter også burde tas med.

Resultatet ble at den nye og utvidete søknaden ble godkjent, samt at kunden fikk 4 ganger høyere tilskudd enn han i utgangspunktet forventet.